دوره های مشابه

0 بازدید

تصویر صدای استریو

  • تصویر صدای استریو
  • در این ویدیو مبحث تصویر صدای استریو یا Stereo Imaging را بررسی می کنیم.
2 بازدید

سطح صدای مناسب مسترینگ

  • سطح صدای مناسب مسترینگ
  • در این ویدیو در می یابید که مسترینگ باید در چه سطح یا لول از صدا انجام شود.
2 بازدید

نکات پیشرفته کمپرسور

  • نکات پیشرفته کمپرسور
  • در این ویدیو موارد پیشرفته مربوط به کمپرسور در فرآیند مسترینگ را مطرح می کنیم.
1 بازدید

تنظیم داینامیک رنج

  • تنظیم داینامیک رنج
  • در این ویدیو چگونگی تنظیم پارامترهای مربوط به داینامیک رنج را بررسی می کنیم.
0 بازدید

بارگیری

  • بارگیری
  • در این ویدیو موارد مربوط به بارگیری در اجرای زنده را بررسی می کنیم.