آکوستیک و فیزیک صوت

دامنه توان صوت

توان عبارتست از مقدار انرژی در واحد زمان

توان آکوستیکی گفتار

توان میانگین گفتار شخص در تراز محاوره ای، تقریبا ۱۰ میکرووات است، و البته این مقدار میانگین باید در فاصله زمانی نسبتا طویلی، بین دو تا چهار ثانیه تعیین گردد.

حنجره به عنوان منبع صوتی

انرژی آکوستیکی که همراه گفتار است، از ماهیچه های سینه نشات می گیرد. این ماهیچه ها هنگام انقباض هوا را از شش ها به سوی اجزای مختلفی که ساز و کار صوتی را تشکیل می دهند، روانه می سازند.

منبع انرژی برای تولید گفتار

در هر دو مورد گفتار و موسیقی، برای تولید صدا جریان مستمر انرژی که در یک جهت حرکت دارد، باید به حرکات جلو و عقب یا به عبارت دیگر به نوسان ها بدل شود، که این حرکت ابتدا دستگاه های ارتعاشی جامد و سپس...

مقدمه ای بر فیزیک گفتار

در بخش عمده ای از زمان تولید گفتار، حنجره نقش منبع ارتعاشی، و ستون هوا از حنجره تا لب ها که همان مجرای فوق چاکنایی (Vocal Tract) باشد، به عنوان دستگاه طنین بخش عمل می کنند.

واخنش و رزونانس صدا

محدوده­ قابل قبول برای زمان واخنش صدا را می­توان از طریق آزمایش­های سیستماتیک شنیداری به دست آورد برای مثال با ارائه­ یک سخنرانی یا بخشی از موسیقی به تماشاگران آزمایشی برای به دست آوردن نتایج قابل...

اکو و رنگ صدا

این پدیده همانگونه که قبلاً ذکر شد عموماً اکو شناخته می­شود. تجربه­ این پدیده در فضاهای بازتر بخش خواهد بود امّا در مورد سالن­های کنسرت و سخنرانی ممکن است نامطلوب باشد زیرا توجه شنوندگان را منحرف...

درک بازتاب­های صوتی

تحت چه شرایطی یک بازتاب (بدون توجه به روشی که آشکارسازی می­شود) محسوس نخواهد بود و تحت چه شرایطی توسط صدای مستقیم پوشانده می­شود.

نکات کلی در مورد بازتاب و پژواک

این پاسخ ضربه متشکل از صدای مستقیم و تعدادی تکرار صدای ضربه­ای اصلی ناشی از بازتاب­های سیگنال صدا از نواحی مرزی اتاق می­باشد. هر کدام از این بازتاب­های سیگنال صدا از نواحی مرزی اتاق می­باشد.
فیزیک صوت

پارامترهای آکوستیک ذهنی (Subjective Acoustic Parameters)

جداسازی پارامترهای معنی­دار فیزیک صوت و پیدا کردن روابط آن­ها همانگونه که در گذشته بوده است هنوز هم موضوع تعدادی از تحقیقات تجربی می­باشد تا به پاسخ مسائلی که تنها در آزمایشات عملی ( نه صرفاً...